Styrgruppen

Den svenska styrkommittén består av flera erfarna strokeforskare. Studien kommer att pågå under många år och det finns flera planerade substudier som innebär att det finns behov av ytterligare personer och doktorander i projektet.

 • Erik Lundström. Adjungerad professor och strokeöverläkare vid Akademiska sjukhuset. Tidigare huvudprövare för EFFECTS, en studie som engagerade stora delar av Sverige med 1 500 inkluderade strokepatienter. Dr Lundström byggde upp ett starkt nätverk av kliniska prövare runt om i Sverige som nu kommer att utgöra utgångspunkt i rekrytering av center inom ramen för denna studie.
 • Eva Isaksson. Medicine doktor. Trial manager för EFFECTS och över 10 andra randomiserade studier. Dr Isaksson disputerade på en avhandling om hur man driver randomiserade kontrollerade studier.
 • Katharina Stibrant-Sunnerhagen, professor i rehabilitering, Göteborg, ordförande för EFFECTS.
 • Terry Quinn. Prof i strokemedicin i Glasgow. Ledande kognitionsforskare inom stroke.
 • Ann-Charlotte Laska. Docent och strokeöverläkare på Danderyds sjukhus. Tidigare prövare för många internationella läkemedelsstudier och ett stort engagemang i strokeforskningen. Dr Laskas breda och djupa erfarenhet inom stroke och forskning, och även kunskap om sjukhusorganisation kommer att ha stor betydelse för genomförandet av denna studie.
 • Andreas Fahlström. Med dr, neurokirurg, Akademiska sjukhuset. Arbetar och forskar om hjärnblödningar.
 • Per Näsman, erfaren statistiker, bl.a. inom EFFECTS.
 • Håkan Wallén, professor i kardiologi samt kunnig inom koagulation.
 • Ann-Sofie Rudberg. Med dr/ST-läkare, Danderyd.
 • Nikola Sprigg. Professor i stroke vid Nottingham University. Prof Sprigg har lång erfarenhet av internationella studier och strokeforskning och var bland annat huvudprövare för TICH-2 som undersökte tranexamsyrabehandling vid intracerebrala blödningar, STEMS-3 som undersökte fysioterapins effekt efter stroke samt Euro-HYP 1 som undersökte hypotermi vid stroke.  Utöver att vara huvudprövare för TICH-3 och ansvarig för det multinationella arbetet ingår hon även i styrgruppen för Rädda hjärnblödningen
 • Varje lokal PI kommer att erbjudas medförfattarskap, om de bidrar tillräckligt för att uppfylla författarkriterierna.