Substudier

A. Validationsstudie. I TICH-3 mäts kognitionen med Washington University Dementia Screening Tool (AD-8). Vi planerar att validera MoCA – som måste göras vid ett fysiskt återbesök – mot AD-8, som kan utföras via brev eller telefon. (Figure 1.)

B. Fördjupad kognitionsstudie. En neuropsykologisk bedömning av en undergrupp (n=30). Detta är viktigt för att se om det är specifika domäner som drabbas extra mycket vid en hjärnblödning. (Figure 1.)

C. Anhörigstudien. Hur mår anhöriga till hjärnblödningspatienter. Vi planerar att inkludera 180 anhöriga i en separat enkätstudie för att kartlägga deras börda (två anhörigenkäter), samt kartlägga deras livskvalitet, ångest och depression. Vi inkluderar anhöriga 12 månader (±2 mån) efter den anhöriges hjärnblödning. (Figure 2.)

D. Rekryteringsstudie. Om vi får rekryteringsproblem så kommer vi att överväga att göra någon form av rekryteringstudier. Detta kommer att kräva ett separat amendment, om det blir aktuellt.

Figure 1. How the validation and Detailed Cog studies relates to Rädda hjärnan. A neuropsychological assessment of a sub group (n=30) of the main study. This could provide some much-needed information on the patterns of cognitive recovery after stroke. This substudy will follow patients 1-10 years post intracerebral haemorrhage.
Figure 2. Caregiver burden study. A caregiver study could provide some important information on the burden for the next of kin